Ученици представиха защитените видове в ПП "Врачански Балкан"

  08-04-2014

На 8 април 2014 г. в Природозащитен център ‘Натура” ученици от шести Б клас на Природоматематическа гимназия „акад. Иван Ценов” Враца представиха презентация „Защитени растения и животни в Природен парк „Врачански Балкан” .
Презентацията обхваща защитените видове, които са включени в Червената книга на България и се срещат на територията на парка.
При изготвянето на материалите, учениците са използвали разнообразни интерактивни методи като звукови файлове на защитените видове птици, викторина – пъзел за проверка на знанията, мултимедийно представяне на природния парк и др.
Презентацията е класирана на I-во място на Областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии във възрастова група – 5-8 клас и е изработена с помощта на експерти от Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” към ИАГ София.
Презентацията е представена на сайта на ДПП „Врачански Балкан” - тук