Акция по спасяване на белоглав лешояд

  03-04-2017

 На 2 април /неделя/ 2017 в Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” е получен сигнал за забелязан белоглав лешояд, кацнал на покрив на сграда в близост до центъра на гр. Враца. За залавянето на птицата, която е била във видимо лошо здравословно състояние е организирана акция със съдействието на служители на МВР-Враца и Дружество за защита на хищните птици. Лешоядът с номер К 73 е заловен в близост до язовир „Дъбника” и изпратен за лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Дирекция на ПП „Врачански Балкан” благодари на всички граждани, които помогнаха с информация за местоположението на птицата.

снимка: Георги Стоянов, Христинка Пановска