Черен лешояд забелязан в Природен парк "Врачански Балкан"

  14-06-2017

На 12.06.2017 г. на територията на Природен парк "Врачански Балкан" на площадката за подхранване на лешояди над с. Долно Озирово сред хранещите се 38 белоглави лешяда е наблюдаван черен лешояд.

Наблюдаваната птица е първата от вида установена в района за 2017г. Тя е маркирана с бяла крилна марка с черни цифри № 88 в Национален парк „Дадя - Левкими - Суфли“ в Североизточна Гърция. Понастоящем, там е единственото гнездово находище на вида на Балканския полуостров, където гнездят около 20-30 двойки! Този черен лешояд е прелетял минимум 350км, каквото е разстоянието по права линия от Дадия до ПП „Врачански Балкан“.

През 2016 г. в ПП „Врачански Балкан“ бе установен друг индивид от този вид, което бе първото сигурно доказано наблюдения на черния лешояд в района след повече от 70 г.

Тези наблюдения дават надежда, че освен за белоглавия има бъдеще и за черния лешояд в България!