Дирекция на природен парк "Врачански Балкан" участва в международна конференция

  21-11-2023


На 20 и 21 ноември 2023 г. експерт от дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" участва в Шестата международна конференция SMARTOURISM.BG, която се проведе в Парк хотел Витоша, София. На събитието бяха представени теми свързани с развитието на човешките ресурси, професионалното образование и обучение в областта на туризма, изграждане на пространства за данни за развитие на интелигентния туризъм, интеграцията на информационните системи, иновативни и креативни модели в доброто управление на туризма, дигитализация на туристическото преживяване, достъпността и устойчивостта на обектите и услугите.

Оля Генова - старши експерт "Връзки с обществеността и образователни програми" представи проект за дигитализацията на териториите на природните паркове Железни Врата (Румъния) и Врачански Балкан, както и за създаването на иновативен трансграничен туристически продукт, базиран на съвременните 3D технологии. В рамките на проекта са дигитализирани 30 природни, културни и исторически забележителности на територията на природните паркa. 3D модели на забележителностите и на парковите територии може да се видят в информационните центрове в гр. Враца и гр. Дубова (Румъния) както и на интернет сайта www.digiparks.eu. По време на конференцията бяха показани успешни практики в дигитализиране на културното наследство от Словения, както и други проекти насочени към дигитализацията на туристически обекти.

Събитието се провежда под патронажа на Министерство на туризма и се организира от Проактивни решения, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Катедра „География на Туризма“ и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия, Граждански институт, ProActivePersonnel.