Набират се научни статии за сборник "Фаунистично разнообразие на Врачанска планина"

  28-01-2015

Дирекция ПП "Врачански Балкан", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Списание ZooNotes организират Издаване на сборник с научни статии "Фаунистично разнообразие на Врачанска планина"

Целта на инициативата е да се стимулират нови изследвания в района и да се събере на едно място възможно най-пълна информация за фауната на ПП „Врачански Балкан”.

Статиите трябва да отговарят на техническите изисквания на списание ZooNotes (http://www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg/author%20guidelines.html).
За допълнителна информация :
http://web.uni-plovdiv.bg/bechev/zoonotes/Vrachanska.html