Пета партньорска среща по проект DiGi-Parks по Програма ИНТЕРРЕГ V-А «Румъния–България»

  28-07-2022

 В рамките на планираните дейности по управление на проект DiGi Parks, на 26 и 27 юли 2022 год. бе проведена 5-та партньорска среща в офиса на Дирекция на Природен парк „Железни Врата”, гр. Оршова (Румъния). На срещата взеха участие екипите по управление на проекта на двамата партньори. Партньорските организации обсъдиха предстоящите посещения на работните групи по проекта, участието в туристически борси и подготовката на публикации в специализирани туристически издания. По време на срещата бяха показани резултатите от дейностите по дигитализация на територията на ПП "Железни Врата".

Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.