Актуална информация

  22-09-2019

  

    Във връзка с откритите мъртви белоглави лешояди в района на Искърското дефиле, Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" ще публикува актуална информация за развитието на случая.

    В резултат на създадената организация за оповестяване при намиране на мъртви птици на 18.09.2018 са получени два нови сигнала – един от махала Желен и един на жп линията при гара Лакатник. След претърсване от представители на ДЗХП и ФДФФ са намерени и двете птици. Тази при м. Желен е млада птица без маркировка, а тази при гара Лакатник е маркирана възрастна птица от колонията на ПП „Врачански Балкан“. С откриването на тези лешояди общия брой намерени загинали птици е пет.
   
Със сигурност може да се предположи, че всички мъртви птици са от колонията в ПП „Врачански Балкан“. Поради факта, че лешоядите се хранят групово, както и от натрупания опит може да се предположи, че отровените птици са около 10-15 бр. Отровата по всяка вероятност се е намирала в мъртвото теле, използвано като примамка за унищожаване на хищници от местни животновъди.
    Деянието представяла престъпление по чл. 278д от Наказателния кодекс и се наказва с затвор до 5 години и глоба до 20 хил. лв.

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ умолява всички туристи и посетители на парка, както и на района на Искърското дефиле да подадат своевременно сигнал, ако забележат мъртва и бедстваща граблива птица. Сигналът може да се подава до Природозащитен център „Натура“ – 092 66 03 18 или на телефон 0885 279 544 – ст. експерт Даниела Борисова.

    В продължение на 15 години за възстановяването на популацията на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ се полагат огромни усилия от Дирекцията на парка и природозащитни организации - "Зелени Балкани" в Стара Загора, Дружеството за защита на хищните птици и Фонда за дивата флора и фауна.