Горски аптечки в помощ на туристите

  22-08-2017

 Шест горски аптечки за оказване на първа помощ са поставени по туристическите маршрути и в посетителските центрове в Природен парк „Врачански Балкан”. Те са предназначени за туристите, като им осигурява необходимите превързочни материали и медикаменти при спешни случай в планината. Местата на които са монтирани са: заслон Боров камък, заслон Войводин дол, посетителски център Старо село, заслон Барките, посетителски център Ритлите и Младежки еко лагер с. Очин дол.

Горските аптечки са изработени и предоставени от екипа на фирма Шнайдер Електрик България чрез Фондация „ЕкоОбщност“ и бяха поставени от служители на ДПП „Врачански Балкан”.

Общо за страната Шнайдер Електрик България е осигурила 21 аптечки, които освен на територията на Природен парк „Врачански Балкан“, са поставени и в парковете Странджа, Витоша и Беласица.

Заслон "Войводин дол": координати: 43.180129, 23.545800

Заслон Боров Камък: координати: 43.149039, 23.502153

Заслон Барките: координати:43.219768, 23.456163

Посетителски център "Старо село": координати:  43.149039, 23.502153