Започна реставрацията на църквата „Св. Рождество Богородично“ в с. Миланово

  07-07-2016

Областна администрация на Софийска област даде ход на реставрационните и строителни дейности на църквата „Свето Рождество Богородично” в село Миланово, община Своге. Дейностите са в рамките на проект на Софийска област с наименованието „Храмът на родовата памет”. Първата копка бе направена от водещата организация на проекта в лицето на Областна администрация на Софийска област, нейните партньори по проекта в лицето на Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“ към Изпълнителна агенция по горите и Полар Пермакълчър Солюшънс – Кралство Новрегия, както и изпълнителят на проекта Сдружение „Свето Рождество Богородично”.
Това е едно свято място. Мястото, където се събират слънчевите лъчи, както са го определили местните хора, каза в своето приветствия областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова. Този храм заслужава да бъде възстановен в цялата му прелест и цялата му святост, допълни г-жа Иванова.
Църквата е построена през 1492 година според оргиналния надпис над храмовите двери. Освен реставрация и консервация на мястото ще бъде възстановена камбанарията на храма, а близо до него ще има място за отдих. Там ще могат да поседнат посетителите на светото място, което е паметник на културата от местно значение. Тъй като храма се намира на територията на Природен парк „Врачански балкан” предвидената реставрация ще бъде без полагане на бетон и ще бъде изградена с екологични материали. Пътят към църквата е черен и тесен, но се предвижда разширяването му. Той няма да бъде асфалтиран, но ще бъде насипан, съобщи областният управител Росица Иванова.
Преди започване на реставрацията е направено проучване на иконите, иконостаса, украсата и стенописите от гледна точка датиране, принадлежност към съответните школи, както и художествената им стойност.
Проектът се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., на стойност 617 519 лв. с ДДС.