Европейската седмица за намаляване на отпадъците в ПЦ "Натура"

  15-11-2012

Във връзка с Европейската седмица за намаляване на отпадъците (17-25.11.2012 г.), Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" и Природозащитен център "Натура" приеха на посещение млади и възрастни хора в неравностойно положение и затруднена социална адаптация към Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Враца.

В специално подготвена презентация, всички научиха интересни факти за съществуващите към днешна дата екологични проблеми, за човешкото вмешателство в природата и кои са различните компоненти на околната среда.

Презентацията завърши с разяснения за разделното събиране на отпадъци и как да намалим тяхното количество в ежедневието. Присъстващите научиха най-популярните и лесно приложими мерки, чрез които да се намали обема на битовите отпадъци.