Заместник министри на Министерството на земеделието и храните и на Министерството на околна и водите откриха новия посетителски център

  15-06-2015

 На 12 юни, в местността „Копана могила“ край Враца, се състоя Официална церемония по откриване на „Посетителски център с контролен горски пункт – Враца”, организирана от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите. Центърът е изграден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”. Стойността на проекта е 4 533 937,85 лева. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Обектът беше стартиран през ноември 2013 г. Проектант на екологичната сграда е арх. Валери Маринов, а „ИНКОМС ЕСТ Милин камък“ ООД - фирмата изпълнител.

Центърът ще изпълнява комуникационна, образователна и управленска функция. В него ще бъдат разположени администрацията на ПП „Врачански Балкан”, образователно-интерпретативен център и контролна зала за пожаро наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на територията на парка.

На церемонията присъстваха: доц. Георги Костов – зам.- министър на земеделието и храните, г-н Бойко Малинов - зам. - министър на околната среда и водите, инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, кметът на гр. Враца инж. Николай Иванов, главен комисар Николай Николов – директор на Главна Дирекция ПБЗН - Враца, инж. Николай Ненчев - домакин на събитието и директор на ДПП „Врачански Балкан“, както и други официални лица, гости и представители на медиите.

Сградата бе открита с тържествен водосвет от отец Николай Димитров.

В своето приветствие зам. - министър Костов подчерта, че още в самото начало на мандата на това правителство и в частност работата на Министерството на земеделието и храните, приоритет е и ще бъде опазването на българската гора и допълни:
„Природните паркове са перлата на българската природа. Ако трябва да се започне отнякъде да се опазва и възстановява, именно те ще бъдат източника на материала, те ще бъдат примера, който трябва да последваме в управлението на природните ресурси. Опазването на българската гора и природа е задача с приоритет, не само от човешки посегателства.“

Доц. Костов подчерта, че работата на ДПП „Врачански балкан“ по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” трябва да бъде модел и за останалите защитени територии в България и благодари за доброто изпълнение на директора на парка инж. Ненчев и целия му екип.

Успех на цялата дирекция на парк „Врачански балкан“ пожела в своята реч зам. - министъра на околната среда и водите Бойко Малинов и допълни:
„Изключително съм щастлив, след като разгледах Посетителския център, щастлив съм, че всичко това е изградено с европейско финансиране. Впечетлен съм от контролната зала на Интегрираната системата за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на територията на парка, която ще бъде в състояние да разпознава малки пожари с минимален коефициент на грешка“ и допълни, че горските пожари са един от най-големите проблеми, които годишно унищожават декари с гори, затова и система от такъв тип е изключително необходима и полезна.

Домакинът на събитието инж. Николай Ненчев сподели пред присъстващите, че това е най-големия и дълго чакан ден, за 19 годишното съществуване на Дирекцията на парка. И припомни:
„Когато създавахме Дирекцията ние мечтаехме за две неща, а именно офис и база управление. Днес те вече са факт, това е изключително важно, за налагането на парковата администрация в целия обществен живот, не само във Враца.“

В приветствието си инж. Ненчев допълни, че за 10 години ДПП „Врачански балкан“ е привлякла около 12 милиона лева, а разходите на администрацията за същия период са около 1 милион лева. Което от своя страна доказва, че природните паркове са един успешен проект. Не на последно място инж. Николай Ненчев благодари на всички партньори, с които работи парка и са го подкрепяли, като специалните благодарности бяха за екипа на дирекцията.

С рязане на триколъорна лента от официалните лица и плискане на менче с вода символично бе отбелязано приключването на строителството на обекта.

Изключителен интерес проявиха гостите след официалната церемония. Те бяха поканени да разгледат новооткрития център. Голяма част от тях посетиха и местността „Замбина могила“, където са разположени трите автоматични наблюдателни станции, част от „Интегрираната система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на територията на парка“, включена в проекта. Всяка една от станциите ще анализира непрекъснато 360 градусова зона. По този начин ще се извършва ранно откриване и оповестяване на зараждащи се пожари, точните координати на огнището, като същевременно ще се даде възможност да се следи операцията по гасенето на огнената стихия. С Интегрираната система ще бъдат извършвани наблюдения на развитието и динамиката на популациите на защитените видове птици и животни, фитосанитарното състояние на горските екосистеми и материално - техническата база. Презентация и демонстрация на системата по-късно бе направена в новооткрития административен център.

Тържественото събитие продължи с дискусия на тема „Горски пожари“ и „Предоставяне на информация за одобрени проекти за изграждане на системи за наблюдение и откриване на пожари, финансирани по ПРСР 2007-20413 г.“