29 юни - Международен ден на река Дунав

  04-07-2011

 По случай 29 юни - Международния ден на река Дунав, екипа на Дирекция на Природен парк "Врачаснки Балкан" взе участие във фестивала "Природен парк Персина - в голямото дунавско семейство". Фестивалът се проведе в гр. Белене с много традиционни и самобитни фолклорни танци, изложение и дегустация на местни традиционни ястия и продукти. По време на фестивала бе организирана и национална среща на природните паркове в България на която Природен парк "Персина" обяви официално 29 юни за официален празник на защитената територия.

Дунав е най-голямата река в България, но въпреки това е недооценявана. Близо 80% от крайречните местообитания и рибни ресурси са били унищожени през ХХ век, а останалите са застрашени.
През 2000 г. правителствата на България, Румъния, Молдова и Украйна се споразумяха за създаването на Зелен коридор Долен Дунав – най-голямата международна инициатива за възстановяване и защита на природата в Европа. Това стана по предложение на международната природозащитна организация WWF.
В новите планове на Европейския съюз Дунав заема място като „Транспортен коридор VII“.