Участвайте в преброяването на белоглавите лешояди на Балканите

  21-11-2013


На 23.11.2013 г. /събота/ ще се проведе вече традиционното преброяване на нощувките на белоглави лешояди, в което се включват доброволци и организации от България и Гърция! Включете се!

Традиционно, екип на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278 - представители на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, ще отчитат местата за освобождаване на белоглави лешояди в Стара планина и Кресна. Ще бъдат преброени традиционните нощувки на лешоядите, освободени в рамките на проекта във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни и Котленска Стара планина.

Все още има възможност за включване на доброволци! Участвайте!

Ако искате да се включите в някой от екипите, свържете се с:
Централен Балкан - Любо Янков - 0884608535
ПП "Врачански Блакан" - Георги Стоянов - 0888734503

Преброяването се провежда за девета поредна година по инициатива на нашите колеги от БДЗП, които традиционно ще отчетат нощувките на белоглавите лешояди в Източни Родопи. Заедно с тях, в кампанията се надяваме да се включат и нашите колеги от WWF Гърция.

Координираното преброяване се прави, за да се оцени общата численост и тенденции на популацията на белоглавите лешояди на Балканите. Например данните от ежегодния мониторинг на белоглавия лешояд в Източни Родопи, осъщестяван от БДЗП, сочат постепенно увеличение на популацията в този район. По информация на колегите, през 2013 г. там са регистрирани рекорден брой от 67 заети гнезда на белоглави лешояди. Ако си спомняте две от двойките, които успешно отгледаха малки, бяха с участието на птици, освободени в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278 и намерили местни партньори.

Едновременно с това, благодарение на усилията на природозащитниците, белоглавият лешояд загнезди отново в Кресненското дефиле, а тази година за втори път и в Стара планина!

За повече информация за преброяването:
Добромир Добрев – БДЗП – dobromir.dobrev1@gmail.com;
Елена Кметова – Зелени Балкани – 0885219 557, ekmetova@greenbalkans.org