Природозащитен център "Натура" - част от мрежата на Природозащитните центрове в България

  01-03-2010

На 1 март 2010 г. служители на ДПП "Врачански Балкан" и Природозащитен център "Натура" участваха в Националната среща на Природозащитните центрове в България, организирана от Фондация "Геа Челониа" и СДП "Балкани" в гр. Драгоман. На срещата се дискутираха основните параметри по изграждането на мрежата, включващи критерии за участие, комуникации в мрежата, съдържание и функциониране на единен интернет портал. Всички участници в срещата се обединиха около идеята за необходимост от активно сътрудничество между членовете при инициативи на отделните центрове както и привличането на такива центрове, които към момента изпитват недостиг на ресурси и опит. В рамките на инициативата ще бъде разработена карта (интерактивна и печатна) на всички Природозащитни центрове, включени в мрежата, която да улесни достъпа до тях и да ги популяризира като туристически обекти. В срещата се включиха над 15 активни Природозащитни центрове от цялата страна.