Карта на парка

Границите на парка в shape формат.
размер: 304 KB
12-07-2021 г.
Карта на парка
размер: 2654 KB
10-12-2014 г.