Туристическите маршрути в ПП "Врачански Балкан" с GPS-тракове

  22-07-2012

Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" стартира инициатива за създаване на база данни с GPS-траковете на основните туристически и интерпретативни маршрути на територията на парка. За целта през изминалия уикенд доброволци се включиха в преминаването и записването на траковете на два от маршрутите. Освен траковете, доброволците отбелязват и нередности като липса на маркировка, увредена инфраструктура, обрастване на пътеката и др., които в последствие да бъдат отстранени.
След набирането на данните и обновяване на маркировката, траковете на туристическите маршрути ще бъдат качени на интернет сайта на ДПП „Врачански Балкан” .

Дирекция на ПП „Врачански балкан” се обръща с молба за съдействие към всички опитни туристи, които имат желание и възможност да се включат в инициативата да се обадят в ПЦ „Натура” на тел. 66 03 18.