„Един час за природата”

  27-02-2014

Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна Агенция по горите съвместно със СОУ „Христо Ботев” Враца стартират съвместна инициатива под наслов „Един час за природата”. В рамките на три месеца в часовете на класния ръководител ще бъдат провеждани образователни и интерактивни игри за опознаване на биоразнообразието, природните забележителности и устойчивото развитие на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.
В кампанията ще бъдат обхванати ученици от 1 до 12 клас. Целта е да се повиши тяхното екологично и природозащитно образование и да се формира емоционална връзка с природата. Образователните игри и материали са част от изготвения през миналата година Наръчник за провеждане на образователни дейности на територията на ПП „Врачански Балкан”.