Трета среща на заинтересованите страни по трансграничен проект

  01-11-2021

 На 29 октомври 2021 г. в платформата ZOOM се проведе третата среща на работната група създадена по проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата», ROBG-378, Договор No 64582/09.05.2019. В срещата участваха представители на Регионалния исторически музей Враца, общински администрации, неправителствени организации и читалища. Целта на работната среща беше да се обсъди изработената „Стратегия за разработване и внедряване на трансграничен туристически продукт и план за действие“ на територията на двата природни парка. В допълнение беше направена презентация за резултатите от дигитализирането от територията на Природен парк "Врачански Блакан" от д-р инж. Дейвис Динков. Участниците видяха кадри от дигитализацията на територията, както и се запознаха с възможностите, които дава това прецизно заснемане.  Срещата завърщи с дискусия и планиране на задачите за последната среща през месец декември.