3 септември 2011 г. – Международен ден на лешоядите

  01-09-2011

Във връзка с международния ден на лешоядите на територията на Природен парк „Врачански Балкан” ще бъде освободен един белоглав лешояд от волиерата край село Долно Озирово. Птицата е преминала успешно период на адаптация от една година и за 2011 г. тя ще бъде петата птица, която се освобождава в района.
С нея броя на освободените лешояди от края на октомври 2010 г. е общо 13 птици. От тях в момента около площадката и волеирата има 9 от освободените птици- другите 3 напуснаха трайно района на ПП Врачански Балкан.

На 3-ти септември ще бъде освободен още един белоглав лешояд от волиерата в Природен парк „Сините камъни”. Птиците са внесени от Испания по проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България” на Зелени Балкани, Фондът за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици.

Тази година над 80 организации от пет континента – Америка, Европа, Африка, Азия и Австралия, със свои кампании ще отбележат Международен ден за лешоядите с разнообразни инициативи, които са публикувани на специален сайт - http://www.vultureday.org/2011/index.php