Kонкурс за рисунка „Гората е живот и обща отговорност!“

  12-03-2024

Природен парк „Врачански Балкан“ и Северозападно държавно предприятия-Враца обявяват конкурс за рисунка на тема „Гората е живот ... и обща отговорност!“. Проявата е по повод честването на „Седмицата на гората 2024г.“ (от 1-ви до 7-ми Април 2024г.).
Конкурсът има за цел да даде възможност на учениците от началните училища да представят своята визия за красотата на българската гора, грижата за нея и нейните обитатели.
Регламент на конкурса:
В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 4-ти клас от началните училища, които попадат на територията на област Враца.

Конкурсът се провежда в две категории, по възрастови групи, както следва:

I група - ученици от 1-ви до 2-ри клас, включително,

II група - ученици от 3-ти до 4-ти клас, включително,

Критерии:
- рисунките да отговарят на темата на конкурса,
- креативност и оригинална идея,
- формат на рисунките - А4,
- всеки участник има право да участва само с една творба.

Техника: В конкурса няма ограничение за използваните материали и техника.

Участниците могат да изпратят рисунките си по пощата или да ги предоставят лично в:

* Природозащитен център "Натура", гр. Враца, ул. Поп Сава Катрафилов 27-29

* СЗДП ДП-Враца, гр. Враца, бул Христо Ботев 2, ет. 3 


Всяка творба трябва да бъде придружена с трите имена на автора, класа и училището, в което учи, както и телефон за връзка.

Крайният срок за приемане на рисунките е до 25-ми март 2024 година.

Компетентно жури ще класира най-добрите творби, а техните автори ще бъдат отличени с атрактивни предметни награди.

Награждаването ще се осъществи на 1-ви април 2024г.