Подпишете се в защита на Природен парк Витоша

  20-08-2009

Кампания за опазване на защитените зони и територии в България

Природен парк Витоша - център Алеко


Подпишете се в защита на Природен парк Витоша

1. Какво предвижда проектът за ски зона Алеко
Според доклада по екологична оценка, представен за консултации с обществеността в периода 18 юни - 2 юли 2009 г., проектът на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на ски зоната включва:
• Площ на плана – 914,65 ха.
• Изцяло държавен горски фонд
• Площ на ски-пистите – от сегашна 19 ха – увеличаване на 142,5 ха
• Изграждане на 8 нови ски писти и общо 18 влекове и лифтове
• Ново открито водохващане за изкуствен сняг – 70 000 куб.м.

цялата новина можете да прочетете на сайта на Kоалиция За да остане природа
http://forthenature.org/