Четири бебета-лешоядчета в Природен парк „Врачански Балкан“

  19-04-2016

Още четири бебета-лешоядчета се излюпиха в природен парк «Врачански Балкан» през тази пролет. Те са наследници на четири от десетте загнездили през пролетта двойки белоглави лешояди. С тях семействата, отглеждащи поколение на територията на парка стават пет. Първото белоглаво лешоядче, излюпено на свобода се появи през миналата година. Този вид е изчезнал преди около седемдесет години и появата на малките птичета е изключително голям успех за специалистите. Гнездата, в които птиците отглеждат малките си се намират в недостъпни скални ниши на територията на парка. При останалите двойки се очаква също да има поколение. Наблюдението на птиците се осъществява със специализирана техника, но поради голямото разстояние, заснемането на малките почти невъзможно.