Румънски експерти посетиха Природен парк "Врачански Балкан"

  11-08-2022

    На 9 и 10 август 2022 работна група от румънски експерти в областта на туризма посетиха Природен парк "Врачански Балкан". Целта на посещението беше да се покажат разработените туристически маршрути и  туристическите обекти за дигитализация на територията на парка в рамките на проект DiGi Parks ROBG 378, изпълняван от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан". В рамките на два дни групата посети Природозащитен център Натура, Регионален исторически музей Враца, пещера Леденика, природна забележителност Божия мост и водопад Скакля. По време на посещението бяха дискутирани инструментите за популяризиране на разработените маршрути, както и за възможностите, които ще предостави дигитализацията на двата природни парка - Врачански Балкан и Железни Врата. 

    През втория ден беше организирана и 6-та среща на екипа на проекта на която беше дискутирано предстоящето посещение на българската работна група в Румъния.

   Проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата» е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.