Експерти от ДПП "Врачански Балкан" популяризираха Натура 2000 в гр. Роман

  21-04-2022

На 21 април 2022 Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" се включи във великденските празници на гр. Роман с информационна шатра за защитените зони по "Натура" 2000. Щанда на Дирекцията беше оборудван с различни интерактивини занимания за малки и големи. Посетителите можеха да се снимат с фото рамка на мечка и бухал, да премерят с ръце размаха на крилата на лешояд, скален орел и сокол скитник, да надникат в тайните на пещерите. За най-малките бяха организирани и специални игри, които ги запознаваха със защитените видове животни и местообитания. Голям интерес предизвика костюма на белоглав лешояд. На щанда беше представена и продукцията на регионален билко производител от с. Зверино. В рамките на изложението щанда беше посетен от около 800 души.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.