Посещение на ботаници в ПП "Врачански Балкан"

  27-06-2010

46 ботаници от пет държави (Унгария, Румъния, Холандия, Германия и Словакия) посетиха Природен парк "Врачански Балкан" в периода 24-26 юни 2010 г. В рамките на визитата учени, специалисти и любители посетиха Природозащитен център "Натура" и направиха теренни обиколки в местностите около х.Пършевица, комплекс Горски Дом и х. Леденика. Посещението се организира от международната организация МЕТА със съдействието на института по Ботаника към БАН и има за цел да се сравнят на различни растителни съобщества в Северна България и от Панонската област (Унгария).