Черен лешояд в Природен парк "Врачански Балкан"

  04-10-2018

В края на месец септември 2018 г. на площадката над с. Долно Озирово е заснет черен лешояд. Птицата е без маркировки, но може да се предположи че тя е долетяла от единствената съвременна гнездова колония на вида на Балканския полуостров, намираща се в Гърция. С това наблюдение за трета поредна година този много рядък вид се установява в Природен парк „Врачански Балкан“.
Черният лешояд се счита за изчезнал, като гнездящ от България, а последното установено гнездо е в района на Източни Родопи през 1993 година. За района на Врачански Балкан последните сведения от миналото са от преди повече от 70 г. По европейската природозащитна класификация черният лешояд е включен в категория SPEC1 – „видове от световно природозащитно значение“.