Посетители наблюдаваха 35 белоглави лешояди

  04-09-2018

 На 1.09.2018 г. на територията на Природен парк „Врачански Балкан“ бе отбелязан Международния ден на лешоядите. В проявата участваха общо 13 човека, които преминаха по познавателния маршрут за белоглавия лешояд в района на с. Долно Озирово. Бяха наблюдавани общо 35 белоглави лешояда на скалните масиви в близост до площадката за подхранвене на лешояди. Участниците бяха запознати с живота на белоглавите лешояди и работата за възстановяването на вида, като гнездящ в този район през последните 16 години. Дейностите по тези проекти са изпълнявани основно от ДПП „Врачански Балкан“, Дружество за защита на хищните птици, Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна.