Доброволци в помощ на ДПП "Врачански Балкан"

  01-10-2010

В петъчният ден 12 ентусиазирани млади служители от фирма „Експириън”, София, положиха доброволен труд за облагородяването на зелените площи пред Природозащитен център „Натура”. Доброволците оформиха нови и декорираха съществуващите цветните лехи, боядисаха в бордюрите около центъра и помогнаха за вътрешното почистване. След кратка обедна почивка бе посетена и почистена от отпадъци Наследствената пътека до прохода Вратцата. Акцията е в резултата от приетата политика на социална отговорност на фирмата, която се стреми да подкрепя обществено важни каузи и идеи. Този вид политика е широко разпространен сред европейските фирми, но все още трудно си пробива път у нас.
Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” изказва искрената си благодарност на служителите на фирмата за добрата воля и ентусиазъм.