Туристически водачи за защитените територии на България

  29-10-2018

  От 22 до 26 октомври в Посетителския център на Природен парк „Рилски манастир“ над гр. Рила се проведе първото пет-дневно обучение за туристически водачи от български защитени територии в рамките на проект, финансиран от Германската федерална фондация за околна среда (DBU). Обучението беше организирано от българския партньор по проекта – неправителствената организация Пирински туристически форум, а немските партньори от консултантските компании Terolog и BTE осигуриха основните лектори.

  Бъдещи водачи от Природните паркове „Рилски манастир“, „Беласица“, „Витоша“ и „Врачански балкан“, както и от Национален парк „Централен балкан“ бяха подготвени да разработват собствени програми за пешеходен туризъм. Г-жа Дороте Люткемьолер от водещия партньор Terolog сподели немския опит с осигуряването на водачи в защитени територии, а г-н Манфред Розенбергер от Национален парк „Донау-Ауен“ в Австрия запозна участниците с принципите на природната интерпретация, които те приложиха в практическите следобедни сесии в горите на Рила.

 Г-жа Юлиане Кох от втория немски партньор ВТЕ наблегна на сглобяването на туристически продукт и неговата пазарна реализация. Същевременно г-жа Мария Станкова от Катедра „Туризъм“ на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград направи преглед на българското туристическо законодателство и неговото отражение върху разработването на турове в българските паркове. В последния ден г-н Владимир Милушев от Българска фондация Биоразнообразие – клон Беласица, сподели практически съвети от своя дългогодишен опит като водач на пешеходни групи из българските планини.

  Участниците получиха задачи за „домашна работа“ преди следващото пет-дневно обучение през м. февруари 2019 г., което ще завърши с практически изпит и получаване на сертификати от немските партньори. Проектът ще продължи със създаването на специална интернет платформа за популяризиране на новите водачи и техните турове на международния туристически пазар, съпроводено с маркетингови мерки на място в България.