Ученици разработваха концепции за устойчив туризъм в проект „Ваканция за устойчиво развитие“

  10-04-2013

В периода от 1 до 6 април 2013 в село Очин дол Фондация ЕкоЦентрик проведе образователен семинар за ученици в среден курс на обучение от училищата СОУ "Христо Ботев” – гр. Козлодуй , Прогимназия "Св. Климент Охридски", гр. Бяла Слатина, 32 СОУ „Св. Климент Охридски – гр. София и ученици, жители на с. Очин дол.
По време на семинара "Ваканция за устойчиво развитие", младежите представиха своето виждане за развитието на алтернативен туризъм в Природен парк „Врачански Балкан“ като разработиха концепции за устойчиви къщи за гости в селото, направиха картички, сувенири, клипове и фотоколажи за популяризиране на богатствата в района. Изработените идеи и материали бяха представени на местната общност по време на специално организирана инициатива - „Отворени врати“, която се състоя в кметството на селото. Събитието се осъществи благодарение на любезното съдействие на кмета на с. Очин дол Цветелина Христова.

Посредством игри и занимания на открито по време на семинара бяха разгледани различни теми, свързани с устойчивото развитие: екология, биоразнообразие и природозащита; замърсяване и опазване на околната среда; циклична икономика, устойчиво управление на ресурси и отпадъци; алтернативен туризъм; глобализация, справедлива търговия и устойчиво потребление, с което младежите изградиха своето разбиране за отговорен начин на живот спрямо природата и останалите хора. Гостуваха експерти по пречистване на отпадъчни води, по рециклиране на отпадъци, експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води – София, от Фондация ТАЙМ и др., които споделиха опита си в различни области на опазването на околната среда и устойчивото развитие. В началото на седмицата групата беше придружавана от експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, които подробно запознаха младежите с характерните особености на природния парк.

Участници в семинара бяха и учители от София, Козлодуй и Бяла Слатина, които имаха възможността да се запознаят с интерактивни методи на обучение за ученици от 8. до 12. клас, които да използват в своята практика. Програмата на семинара беше разработена от Фондация ЕкоЦентрик и бе основана на активно обучение и развитието на личностни, практически, социално-комуникативни, специализирани и методически умения, т.нар. групи „умения за бъдещето“. Водещи семинара бяха изпълнителният директор на ЕкоЦентрик Христина Банчева и гост-лекторът Жанета Петрова.
Младежите се включиха и в локална инициатива, подпомогната в рамките на същия проект, като участваха в освежаването на екопътека с различни артистични решения за естетизиране и популяризиране на дестинацията.

През лятната ваканция ще бъдат проведени още 5 подобни образователни семинара в селата Очин дол, Люти брод, Паволче, Челопек и Миланово, където общо над 100 младежи ще бъдат запознати с принципите на устойчивото развитие и ще се включат в различни локални инициативи за облагородяване на средата в селата и подпомагане развитието на устойчив туризъм в тях. Паралелно като участници в семинарите над 20 учители ще наблюдават и изпробват неформални методи на обучение.

Проектът „Подпомагане образованието за устойчиво развитие в България - Ваканция за устойчиво развитие“ стартира през юли 2012 г. Изпълняващите проекта организации са Фондация ЕкоЦентрик, немското сдружение HÖB (Образователен център по история и екология) и Дирекция на Природен парк ”Врачански Балкан”.

Продължителността на проекта е 18 месеца и е на стойност 170 700 евро, като 93 000 от средствата се осигуряват от Германската фондация за околна среда (DBU), а останалите - от партньорските организации - Фондация ЕкоЦентрик, HÖB и Дирекция на ПП „Врачански Балкан”.