Дирекциия на Природен парк "Врачански Балкан" ще реализира нов трансграничен проект

  17-06-2019

   На 12 и 13 юни в Дирекция на ПП "Врачански Балкан" се състоя първата партньорска среща по проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата». Проектът стартира на 21 май 2019 г.  с подписването на договор N: 64582/09.05.2019 за финансиране по Европейска Програма за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А «Румъния–България». Целта на срещата бе да се обсъдят предстоящите дейности по проекта и да се координира комуникацията между партньорите. Дирекциите на двата природни парка от няколко години обсъждат възможностите за съвместна работа в трансграничния регион. Разработването и спечелването на настоящия проект е в резултат на общите усилия на двете администрации. 

    В рамките на проекта ще бъдат дигитализирани и изработени триизмерни цифрови модели на природните паркове с висока точност и в подходящи мащаби. Ще бъдат дигитализирани всички значими обекти на природното и културното наследство в двата парка, които също ще бъдат 3D визуализирани. Ще бъде разработен и внедрен уникален туристически продукт допринасящ, за повишаване на икономическата ефективност на туризма в трансграничния регион. 

     По време на посещението eкспертите от Природен парк "Железни Врата" посетиха Природозащитен център "Натура", където ще бъдат реализирани част от инвестиционните дейности. Продължителността на проекта е 35 месеца и 29 дни и се очаква да приключи на 19 май 2022. Стойността на проекта е 419 379, 44 евро, от които 356 472,52 евро съфинансирани от Европейска Програма за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А «Румъния – България».

   Повече информация за проекта можете да откриете тук

   Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.