Почистване на природен парк "Врачански Балкан"

  14-09-2018

Във връзка с кампанията „Да изчистим България за един ден” Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ към Изпълнителна агенция по горите организира пункт за раздаване на чували и ръкавици в Природозашитен център "Натура".

Инициативата ще се проведе през целия ден на 15 септември /събота/. Събитието е отворено за всички желаещи, които могат да помогнат в почистването на Врачанската планина.