Маркиране на млад лешояд

  26-09-2018

 На 21.09.2018 г. в района на адаптационната клетка и площадка за подхранване на лешояди над с. Долно Озирово, екип от Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна и Дружество за защита на хищните птици маркираха и освободиха в природата един млад белоглав лешояд. Това е птица излюпена преди две години в някоя от колониите, намиращи се на Балканският полуостров (България, Сърбия, Хърватска и др). Лешоядът е маркиран с индивидуални крилни марки, цветен и орнитологичен пръстен. По този начин ще може да бъде проследявано неговото движение в природата. Събраната информация от маркираните белоглави лешояди дава много важна информация за опазването на вида от съвременните негативни фактори, местата на миграция, зимуване, гнездене и т.н.