Белоглав лешояд стана жертва на необезопасен електрически стълб

  08-12-2011

Загиналият белоглав лещояд е тригодишна женска, маркирана с K1N, освободена още през октомври 2010 и успешно презимувала миналата година. Птицата се бе отделила от основната група, за да облети района, но се беше завърнала и орнитолозите разчитаха на нея като на по-опитна и адаптивна от останалите.
Белоглавият лешояд К1N е установена по сигнал на местен овчар, намерена на 1,5 - 2 км северно от адаптационната волиера при с. Долно Озирово, под необезопасен електрически стълб.
За съжаление, това е първият случай на убит от електропреносен стълб лешояд за Врачански Балкан и третият за едва два месеца за цялата програма за реинтродукция на белоглави в Стара планина.


 Снимка и текст: Сдружение "Зелени Балкани"