Еко клуб "Зелено Бъдеще" посети Драгоманското блато

  30-05-2011

На 28 и 29 май 2011 г. еко клуб „Зелено Бъдеще” към ДПП „Врачански Балкан” посети Драгоманското блато. Целта на посещението беше учениците да се запознаят с ролята и значението на влажните зони в екосистемата, както и да наблюдават на място богатото биоразнообразие от растения и животни. По време на организиран излет до блатото и намиращата се непосредствено Чепън планина бяха наблюдавани множество птици сред които: бяла, сива и ръждива чапла, голям воден бик, зеленоглава патица, белоока потапница, бял щъркел. От растителния свят доброволците имаха възможност да видят и заснемат Урумово лале, което е български ендемит, множество орхидеи (като двурога пчелица) както и да наблюдават голямо разнообразие от пеперуди.
Марта Димитрова, еколог от Сдружение за дивата природа „Балкани” изнесе увлекателна презентация за Драгоманското блато и представи осъществявания от сдружението проект за опазване на популацията на сухоземните костенурки. В помощ на Центъра за влажни зони доброволците изработиха на място сувенири от еко материали и направиха множество  снимки, който ще бъдат използвани за фото изложба в Природозащитен център "Натура".