Ученици наблюдаваха белоглави лешояди

  23-05-2019

Във връзка с отбелязването на 21 май - Европейския ден на Натура 2000 Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" съвместно със Сдружение "Зелени Балкани" организираха посещение на волиерата на белоглавите лешояди в с. Долно Озирово. Ученици от клуб "Екология, защитени територии, околна среда и здраве" към СУ "Отец Паисий", с ръководител инж. Георги Антонов, преминаха по тематична еко пътека и наблюдаваха белоглави лешояди със специализирана техника.
Георги Стоянов - експерт към Дружество за защита на хищните птици представи на децата любопитни факти за живота на птиците, както и за създаването и функционирането на европейската мрежа Натура 2000. Белоглавият лешояд е вид, които се опазва от Директивата за птиците и Закона за биологичното разнообразие и благодарение на многогодишни усилия неговата популация бе възстановена на територията на Природен парк "Врачански Балкан". В края на инициативата всички участници получиха информационни материали и сувенири от Сдружение "Зелени Балкани".