Деца от гр. Мездра учиха и рисуваха зони от Натура 2000

  04-10-2021

 На 4 октомври 2021 г. експерти от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" проведоха две занимания с ученици от СУ „Иван Вазов“ гр.Мездра. В тях участваха ученици от 5-те класове с класни ръководители Петя Антонова и Дарина Гачева. Чрез информационни игри децата се запознаха със защитените зони от Натура 2000 в община Мездра. Заедно с експертите от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ учениците дискутираха заплахите, ползите и възможностите, които дават защитените зони за хората, живеещи близо до тях. Най-голям интерес предизвика играта за разпознаване на животно чрез задаване на въпроси, на които се отговаря само с „да“ или „не“ . В рамките на същия ден беше проведен и пленер в градския парк до училището, където децата имаха за задача да нарисуват местообитанието, което най-много ги вдъхновява. В края на инициативата всички участници получиха тематични подаръци от Дирекцията на парка.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ , финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

снимки: Василка Коловска