Дирекция на ПП "Врачански Балкан" връчи годишните награди за опазване на природата

  18-12-2014

На 12 декември в Природозащитен център "Натура" се състоя церемония по връчване на Годишни награди 2014 за опазване на биоразнообразието и природата на ДПП "Врачански Балкан".

Годишните награди са включени като дейност в проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП "Врачански Балкан", финансиран от ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Целта на дейността е да се популяризира отговорното поведение и да се стимулира инициативността на обществеността по отношение на опазването на околната среда. Цялостната организация и провеждането на събитието беше подчинено на идеята, че с връчването на годишните награди ще бъдат признати усилията на тези организации, институции и личности, които са особено съпричастни към екологичната тема и с дейността си допринасят за опазването на природата и биоразнообразието на територията на ПП "Врачански Балкан".

Комисия в състав: инж. Николай Ненчев, Оля Генова и инж. Георги Антонов от Природозащитен център "Натура" разгледа номинациите в пет категории.

ДПП "Врачански Балкан" присъди награда в категорията "Организации / институции, подпомагащи опазването на биоразнообразието и природата в ПП "Врачански Балкан" на РИОСВ във Враца. В категорията "Неправителствени организации, подпомагащи опазването на биоразнообразието и природата в ПП "Врачански Балкан", беше връчена награда на Дружеството за защита на хищните птици, получена от Георги Стоянов. Най-успешната формула за развиването на устойчив туризъм, както и за опазването на околната среда, е изграждането на тясно сътрудничество между Дирекцията на парка и бизнес организациите в региона. Много фирми подадоха ръка в тежки моменти, като съдействаха както със средства, така и с време, труд и материали. Дирекция на ПП "Врачански Балкан" изказва своята благодарност на всички тях

Тази година ДПП "Врачански Балкан" присъжда награда в категорията "Бизнес организация, подпомагаща опазването на биоразнообразието и природата в ПП "Врачански Балкан" на дружеството "Сити строй 2000" . Наградата получи Иван Иванов. В категорията "Дългогодишно сътрудничество, подпомагащо опазването на биоразнообразието и природата в ПП "Врачански Балкан", награда получи Евелина Васкова, председател на УС на Дом на науката и техниката във Враца.

Изключителна роля за опазването на природните дадености, както и за развиването на устойчиви форми на туризъм и бизнес, играят местните общности. По границата на ПП "Врачански Балкан" има 18 населени места, разположени в границите на 5 общини. Въпреки административното разделение, хората тук живеят обединени от прегръдките на планината и нейните ресурси. През годините местните хора винаги са поддържали традицията за едно хармонично съществуване в природата и околната среда, защото тяхното бъдеще винаги е зависело от състоянието на заобикалящата среда. За поддържането на тези традиции, както и за повишаване на информираността на местното население, обединяваща роля има местната власт. Тази година ДПП "Врачански Балкан" присъжда своята награда за "Местна власт, подпомагаща опазването на биоразнообразието и природата в ПП "Врачански Балкан", на кметство Долно Озирово. Наградата получи Ангел Петров, кмет на Долно Озирово.

След "разгорещени" дебати комисията реши - извън посочените по-горе категории обявява специални награди, както следва:

- Награда за активен природозащитник и фен на ПП "Врачански Балкан". Дирекцията на парка благодари на всички приятели, които активно участват във доброволческите и природозащитни инициативи, които чрез свои снимки, пътеписи и разкази популяризират природните и културните забележителности на територията на парка.

Експертите от ПЦ "Натура" определиха за най-активен природозащитник и фен на ПП "Врачански Балкан" за 2014 г. - Мариана Димитрова.

Награда "Верен приятел". С тази награда Дирекция на ПП "Врачански Балкан" благодари за неоценимата помощ и съдействие на "В и К" - Враца по време на реализирането на инфраструктурните обекти на територията на парка. Наградата се връчва на директора на "В и К"-Враца Ангел Престойски.

През 2014 година на територията на Община Враца и ПП "Врачански Балкан" бяха реализирани редица инициативи за опазване на природата, разделно събиране, популяризирането на екотуризма и екообразованието. Особено активни организатори бяха екоклубовете на училищата, институциите и неправителствените организации.

Тази година, след проведена анкета сред медиите, "Врачански балкан" присъжда своята Награда за значимо събитие, свързано с опазването на биоразнообразието и природата в ПП "Врачански Балкан", на Община Враца за Пецел Рок Трип. Мероприятието бе част от проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП "Врачански Балкан", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."".