Природен парк ще реставрира църква с европейска значимост

  07-10-2015

Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите и Областна администрация на Софийска Област представиха днес съвместен проект „Храмът на родовата памет“ - Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“, с. Миланово, община Своге.
Проектът за реконструкция и реставрация на църквата е от изключителна важност за съхраняването на историческото и културно наследство на България. Църквата в с. Миланово е датирана от 1492 година и притежава уникални стенописи. Тя представлява интерес и за европейските страни, доказателство, за което е и включването на партньорска организация от Норвегия. Нейната роля е свързана с популяризирането на проекта, местните традиции и обичаи на Врачанския регион в северната страна.
В рамките на дейността ще бъдат наети 20 представители на ромското население от района и от гр. Своге, които ще преминат обучение в продължение на 300 учебни часа и ще получат образователна квалификационна степен „Озеленител“ и „Пътен строител“. Те се грижат за цялостния облик на заобикалящата обекта среда, охрана и ремонт на пътя до с. Миланово. Това ще им даде възможност да получат практически опит в съответните професии.
В мероприятието участие взеха г-жа Росица Иванова, областен управител на Софийска област, г-н Емил Атанасов зам. Областен управител на Софийска област, инж. Кирил Ташев от Изпълнителна Агенция по горите, инж. Николай Ненчев, Директор на ДПП „Врачански Балкан”, национални и регионални медии. 

проектът се финансира по програма “Културно наследство и съвременни изкуства“, „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.