Вътрешни правила за регистриране, докладване и реакция на сигнали за корупция и индикатори за измами в ДПП "Врачански Балкан"

Вътрешни правила за регистриране, докладване и реакция на сигнали за корупция и индикатори за измами в ДПП "Врачански Балкан"
размер: 168 KB
[СВАЛЯНЕ] 09-05-2016 г.