Млади природолюбители посетиха 7-те Рилски езера

  03-09-2012

Доброволци от еко клуб "Зелено Бъдеще" към ДПП"Врачански Балкан" посетиха 7-те Рилски езера в  Национален парк "Рила". Младите природолюбители направиха туристически преходи до водопад Скакавица, Резерват Скакавица, 7-те Рислки езера, Урдините езера, Вазов връх. По време на преходите доброволците се запознаха с флората и фауната на защитените територии и направиха снимков и видео материал.

През месец септември от събраните материали ще бъде направена изложба "Да усетиш дъха на Рила" в Природозащитен център "Натура".