7 двойки лешояди очакват поколение в ПП „Врачански Балкан“

  11-02-2019

По последни данни на експертите от Природен парк „Врачански Балкан“ и Дружество за защита на хищните птици от началото на размножителния период за белоглавите лешояди в момента са оформени 7 двойки. Пет от тях са в северната част на парка, a други две в източните части. Освен тях орнитолозите са наблюдавали още пет двойки с гнездово поведение в северните и източните части на парка. 

През 2018 година са формирани общо 10 двойки, които успешно излюпиха и отгледаха 9 белоглави лешоядчета. Експертите от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" и Дружество за защита на хищните птици се надяват през тази година техния брой да достигне 12.