Важно съобщение

  22-10-2020

 

      УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


      Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят чрез:

e-mail: vratchanskybalkan@abv.bg,  www.vr-balkan.net

гр. Враца, Пощенска кутия 241

 

Телефони и лица за контакт:


Цветелина Иванова – 0885284336 – деловодни и административни услуги.


инж. Мирослав Йошовски – 0882016556 – сигнали за нарушения.


инж. Георги Антонов – 0888866529 – информация за парка.


инж. Цветан Цветков – 0887792234 – паркова инфраструктура.