„Социална и емоционална интелигентност. Практическа работа с младежи“

  05-09-2018

 На 1 и 2 септември 2018 г. в Младежки еко лагер с. Очин дол се проведе обучение на тема „Социална и емоционална интелигентност. Практическа работа с младежи“. 22 участници – представители на младежки и неправителствени организации, читалища, учители, психолози и студенти от България и Румъния се запознаха с различни методи и инструменти за развиване на емоционалната и социалната интелигентност у младите хора. Лектори и организатори на инициативата са Оля Генова (Дирекция на ПП „Врачански Балкан“), Зане Вейнбера (психолог, Латвия), Момчил Стоев (ОФ "Мостове над Тунджа") и Наталия Живкова (Си Ви Ес България). Те имаха за цел да представят и разпространят резултатите от проведено обучение за младежки работници по проект „Inside Outside“, което се проведе в периода 8-15 юли 2018 г.,в Латвия. Проектът е реализиран от Baltic Regional Fund съфинансиран по програма Еразъм+: Младежки дейности.

снимка: Иван Стрижлев