Четвърта партньорска среща по проект DiGi-Parks по Програма ИНТЕРРЕГ V-А «Румъния–България»

  20-04-2022

В рамките на планираните дейности по управление на проект DiGi Parks, на 18 и 19 април 2022 год. бе проведена 4-ра партньорска среща в  офиса на Дирекция на Природен парк „Железни Врата”, гр. Оршова (Румъния). На срещата взеха участие екипите по управление на проекта на двамата партньори. Партньорските организации обсъдиха сроковете за извършване на дигитализацията на ПП "Железни Врата", организирането на трансграничните срещи на заинтересованите страни, както и изработката на рекламните материали за популяризирането на трансграничния туристически продукт. Екипът на проекта наблюдава и първите полети за заснемате на територията на румънския парк. 

Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.