Отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

  26-11-2012

На 23 ноември 2012 г. ученици от Спортно туристически клуб „Вратцата” към ПМГ Враца отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците в Природозащитен център „Натура”.

В рамките на инициативата експерт от ДПП "Врачански Балкан" изнесе презентация за разделното събиране на отпадъците и за негативните последици от нерегламентираното им изхвърляне в природата. Втората част на инициативата включваше практически игри: "Специалист ли си по събиране на отпадъци?", "Разделяне на отпадъци - игра със щипки", "Борба със чудовището отпадък" и "Експерт по отпадъците", които по интересен и забавен начин да проверят знанията и уменията на учениците.

След игрите всички присъстващи имаха възможност да се включат в работно ателие на Мая Димитрова на което бяха представени разнообразни техники за изработка на предмети  за украса от излязли от употреба хартия и пластмаса!