Експерти от ДПП "Врачански Балкан" популяризираха био-производството в Натура 2000

  18-04-2022

  На 16 април 2022 Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" участва с информационна шатра за защитените зони по "Натура" 2000 в рамките на Фермерския пазар в град Враца. На щанда бяха представени производители на билки и мед от района на Защитена зона "Врачански Балкан", както и рекламни и информационни материали за Натура 2000 в Област Враца. Целта на участието е да се популяризират възможностите за бизнес и туризъм в защитените територии от областта. 

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.