Национален конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение”-2011

  23-02-2011

Уважаеми ученици от І до VІІІ клас !

Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато” Ви кани да участвате в Национален конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение”-2011г.,  посветен на Международната година на горите

Изразете вашите емоции и отношение към Природата и горите като ни изпратите: Стих, есе или разказ;

Компютърна презентация;
Видеоклип

Конкурсните творби, без ограничения в техниките, материалите и форматите с обозначени имена, години, училище, населено място и телефон за връзка може да предадете до 31 март 2011 г. на адрес:
гр. Шумен-9700, ул. „Ст. планина” 2 , п.к. 160
sh-plato@mbox.contact.bg

  • Рисунка;
  • Колаж;
  • Проект за листовка или брошура
  • Творба от природни материали;

Отчитане на конкурса –през месец април 2011 г. в гр. Шумен

Телефон за информация: 054/ 800 765