Отново черен лешояд в небето над Врачански Балкан

  12-04-2016

 За първи път от осемдесет години насам бе наблюдаван черен лешояд на територията на Природен парк "Врачански Балкан".

Експертите смятат, че птицата е привлечена от ново-сформираните колонии на белоглави лешояди, както и от площадките за подхранване изградени в парка. Последното сигурно съобщение за гнезденето на черен лешояд (картал) във Врачански Балкан е от 1932 г., като след това до наши дни има изолирани сведения с различна степен на достоверност за установени единични птици. Практически сегашното наблюдение е единственото доказано със снимка на птицата.

Черният лешояд се счита за изчезнал като гнездящ от България, а последното установено гнездо е в района на Източни Родопи през 1993 година. Най-близката колония на вида е в резерват Дадя, Северна Гърция, но черни лешояди често посещават Южна България и особено района на Източни Родопи в търсене на храна.

Междувременно експертите от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по горите съвместно с неправителствени организации продължават своите наблюдения и дейности за подпомагане на популацията на белоглавите лешояди. След като миналата година тук беше първото успешно излюпено и отгледано малко белоглаво лешоядче, година по-късно също има шест сигурни мътещи двойки и четири, които проявяват териториално поведение. Това дава голяма надежда за установяването на постоянна колония от лешояди в района.