Смени посоката с еко клуб Детелини

  24-04-2012

От 24 април стартират инициативите на еко клуб „Детелини” по проект „Смени посоката”. В рамките на 3 дена учениците от клуба ще организират „Закуски на зелено” в парковете близо до училище СОУ „Христо Ботев”. По време на всяка инициатива ще бъдат раздавани „Зелени карти” със зелените пространства в града, както и здравословни сандвичи и плодове. „Целта ни е да „извадим” нашите съученици от запушените кафенета и заведения за бързи закуски и да прекарат повече време сред зеленина и по-чист въздух.” , споделиха от еко клуба. През следващата седмица младите активисти ще маркират със стъпчици маршрутите от СОУ „Хр. Ботев” до парковите пространства в близост до училището.

Финансирането на инициативите се осъществява в рамките на проект „От теб зависи! - Младежки проекти за устойчиво развитие и развитие на гражданско общество”, благодарение на Сдружение МитОст, Фондация Роберт Бош и Федералната централа за гражданско образование, с партньори за България: Фондация ЕкоЦентрик, Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Български център за зелена икономика.